InstantEncore
Borkowski: Variant
1 fan
Composer: Borkowski, Marian
Written:
Country:
Period: 20th Century
Form/Genres:
Recordings
3 Nov 2014
Borkowski: Variant
Composer: Marian Borkowski
Conductor: Piotr Borkowski
Recording Date: Wed 8 May 2002
Variant (5:24)
23 Dec 2012
Borkowski: Variant
Composer: Marian Borkowski
Conductor: Maciej Zoltowski
Recording Date: Wed 1 Jan 1997
Variant (5:36)
11 Nov 2012
Borkowski: Variant
Composer: Marian Borkowski
Conductor: Piotr Borkowski
Recording Date: Sat 3 May 2003
Variant (5:58)
8 May 2010
Borkowski: Variant
Composer: Marian Borkowski
Conductor: Piotr Borkowski
Recording Date: Wed 8 May 2002
Variant (6:19)
7 May 2010
Borkowski: Variant
Composer: Marian Borkowski
Conductor: Piotr Borkowski
Recording Date: Tue 7 May 2002
Variant (5:45)
InstantEncore
Videos