InstantEncore
   0 Ratings
Theo Verbey - Perplex
Seeded by theoverbey on 11 May 2020
YouTube
Author: Dutch Composers
Theo Verbey (1959-2019) Perplex : voor fluit, klarinet, viool, cello, vibrafoon en piano (2004) Ensemble Gageego! Conductor: Gunno Palmquist Program note (Dutch): Perplex (L perpléxus = dooreengeslingerd, dooreengeweven, verward) heeft de confrontatie van verschillende muzikale texturen als onderwerp. De eenstemmige aanhef wordt in de loop van het stuk nog driemaal herhaald, n.l. als slot van het eerste en het tweede gedeelte en als opening van het vierde gedeelte. Naast de aanhef zijn er nog vier andere muzikale onderwerpen die met elkaar worden afgewisseld. De onderwerpen contrasteren sterk met elkaar en worden niet of nauwelijks met elkaar in verband gebracht. Het stuk kent geen overgangen en heeft een ponerend karakter. Motieven en zinnen worden voorgedragen maar niet in romantische zin verder ontwikkeld. De vier onderdelen van het stuk verhouden zich in de tijd als 5:7:4:8. Deze getalsverhoudingen bepalen op lagere niveaus de onderlinge lengteverhoudingen van de afzonderlijke
Work: Verbey: Perplex
Composer: Theo Verbey
Ensemble: Ensemble Gageego!
Period: 21st Century