InstantEncore
AZ ENCORE! - Sep 17, 2019: Northern Arizona
Play
Queue
Favorite
17 Sep 2019
Music   click for more info
Play/Queue Download
Ginastera: Quartet for Strings no 2, Op. 26 N/A
Recording Date: Fri 25 Aug 2017
Billboard / Intro... (2:07) N/A
I - Allegro rustico (6:10) N/A
II - Adagio angoscioso (5:57) N/A
III - Presto magico (3:55) N/A
IV - Tema libero e rapsodico (6:12) N/A
V - Furioso (4:43) N/A
Hubert: Fauré Tango N/A
Composer: Eduardo Hubert
Ensemble: Faure Quartett
Recording Date: Sun 8 Apr 2018
Intro / About... (0:54) N/A
Fauré Tango (4:08) N/A
Schoenfield: Trio for Clarinet, Violin and Piano N/A
Intro / About... (0:43) N/A
IV - Kozatzke (4:45) N/A
18: River Loves the Ocean N/A
Composer: Polarkreis 18
Ensemble: Faure Quartett
Recording Date: Sun 8 Apr 2018
Intro / About... (0:42) N/A
River Loves the Ocean (4:46) N/A
Who's Listening?