InstantEncore
Randall Hodgkinson
Play
Queue
Favorite
15 Jan 2013
Ensemble: Gramercy Trio
Music   click for more info
Play/Queue Download
Bach: Goldberg Variations, BWV 988 N/A
Aria (1:43) N/A
Variatio 1 a 1 Clav (0:56) N/A
Variatio 2 a 1 Clav (0:48) N/A
Variatio 3 a 1 Clav: Canone all'Unisono (1:06) N/A
Variatio 4 a 1 Clav (0:34) N/A
Variatio 5 a 1 Clav (0:44) N/A
Variatio 6 a 1 Clav: Canone alla Seconda (0:41) N/A
Variatio 7 a 1 ovvero 2 Clav: Al tempo di Giga (1:04) N/A
Variatio 8 a 2 Clav (0:56) N/A
Variatio 9 a 1 Clav: Canone alla Terza (0:57) N/A
Variatio 10 a 1 Clav: Fughetta (0:50) N/A
Variatio 11 a 2 Clav (1:06) N/A
Variatio 12 a 1 Clav: Canone alla Quarta (1:19) N/A
Variatio 13 a 2 Clav (2:26) N/A
Variatio 14 a 2 Clav (1:00) N/A
Variatio 15 a 1 Clav: Canone alla Quinta. Andante (2:03) N/A
Variatio 16 a 1 Clav: Ouverture (1:20) N/A
Variatio 17 a 2 Clav (0:56) N/A
Variatio 18 a 1 Clav: Canone alla Sesta (0:43) N/A
Variatio 19 a 1 Clav (0:48) N/A
Variatio 20 a 2 Clav (1:02) N/A
Variatio 21 a 1 Clav: Canone alla Settima (1:35) N/A
Variatio 22 a 1 Clav: Alla breve (0:42) N/A
Variatio 23 a 2 Clav (1:01) N/A
Variatio 24 a 1 Clav: Canone all'Ottava (1:33) N/A
Variatio 25 a 2 Clav: Adagio (3:42) N/A
Variatio 26 a 2 Clav (1:37) N/A
Variatio 27 a 2 Clav: Canone alla Nona (0:54) N/A
Variatio 28 a 2 Clav (1:07) N/A
Variatio 29 a 1 ovvero 2 Clav (1:03) N/A
Variatio 30 a 1 Clav: Quodlibet (0:58) N/A
Aria da capo (2:36) N/A
Schuller: Piano Trio No. 3 N/A
Tempo moderato (4:06) N/A
Largo (4:43) N/A
Allegro vivace (5:16) N/A
Fauré: Preludes (9) for Piano, Op. 103 N/A
No. 1 in D-flat Major (2:48) N/A
No. 2 in C-sharp Minor (1:48) N/A
No. 4 in F Major (1:42) N/A
No. 6 in E-flat Minor (1:54) N/A
No. 7 in A Major (2:46) N/A
Fauré: Impromptu for Piano no 3 in A flat major, Op. 34
Impromptu for Piano no 3 in A flat major, Op. 34 (4:21) N/A
Who's Listening?