InstantEncore
Music
click for more info Play/Queue Download
Bach: Jauchzet Gott in allen Landen, BWV 51 N/A
Intro / About... (1:22) N/A
I - Jauchzet Gott in allen Landen (4:46) N/A
II - Wir beten zu dem Tempel an (2:25) N/A
III - Höchster, mache deine Güte ferner alle Morgen neu (5:48) N/A
IV - Sei Lob und Preis mit Ehren - Alleluja (6:30) N/A
Bach: Saint John Passion, BWV 245 N/A
Intro / About... (0:56) N/A
35 - Zerfließe, mein Herze (7:36) N/A
37 - O hilf, Christe, Gottes Sohn (1:14) N/A
38 - Darnach bat Pilatum Joseph von Arimathia (2:15) N/A
39 - Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine (7:33) N/A
40 - Ach Herr, laß dein lieb Engelein (2:59) N/A
Adam: Cantique de Noël (O Holy Night)
Composer: Adolphe Adam
Conductor: Stephen Alltop
Recording Date: Fri 6 Jan 2012
Recording by Choice Media Design, Chicago • 773-539-5339
Cantique de Noël (O Holy Night) (5:52) N/A
Vivaldi: Gloria in D Major, RV 589 (abbreviated) N/A
CHORUS: Gloria in excelsis Deo (2:20) N/A
DUET: Laudamus te (2:15) N/A
CHORUS: Gratias agimus tibi + Propter magnam gloriam (1:09) N/A
ARIA: Domine Deus, Rex coelestis (3:42) N/A
CHORUS: Domine Fili unigenite (2:02) N/A
ARIA, CHORUS: Domine Deus, Agnus Dei (3:28) N/A
CHORUS: Qui tollis peccata mundi (0:47) N/A
ARIA: Qui sedes ad dexteram (2:29) N/A
CHORUS: Quoniam tu solus sanctus (0:47) N/A
CHORUS: Cum Santo Spiritu (3:00) N/A
Handel: Messiah, HWV 56 N/A
AIR: He shall feed His flock (4:39) N/A
AIR: The trumpet shall sound (4:30) N/A
CHORUS: Hallelujah! (3:26) N/A
Handel: Gloria in Excelsis Deo N/A
Conductor: Stephen Alltop
Recording Date: Fri 6 Jan 2012
Recording by Choice Media Design, Chicago • 773-539-5339
Gloria in excelsis Deo N/A N/A
Et in terra pax (2:32) N/A
Laudamus te N/A N/A
Domine Deus, Rex coelestis N/A N/A
Qui tollis peccata mundi N/A N/A
Quoniam tus solus sanctus N/A N/A
Bach: Jesu, der du meine Seele, BWV 78
Recording Date: Sun 12 Feb 2012
Recording by Choice Media Design, Chicago • 773-539-5339
II - Wir eilen mit Schwachen doch emsigen Schretten (5:08) N/A
Handel: Gloria in Excelsis Deo N/A
I - Gloria in excelsis Deo (2:25) N/A
II - Et in terra pax (2:40) N/A
III - Laudamus te (2:12) N/A
IV - Domine Deus, Rex coelestis (1:29) N/A
V - Qui tollis peccata mundi (2:42) N/A
VI - Quoniam tus solus sanctus (3:18) N/A
1 - 10 of 10
InstantEncore